Պահպանեք գազից օգտվելու անվտանգության կանոնները
«Արցախգազ» ՓԲ ընկերությունը տեղեկացնում է, որ չնայած Ընկերության կողմից գազից օգտվելու անտանգության կանոնների պահպանման նպատակով բաժանորդներին ուղղված բազմաթիվ խնդրանքներին ու հորդորներին, այնուամենայնիվ իրականացված ուսումնասիրություններից պարզ է դառնում, որ որոշ բաժանորդներ շարունակվում են թույլ տալ անվտանգության կանոնների կոպտագույն խախտումներ` ընդհուպ մինչև անվտանգության ազդանշանային համակարգի ինքնակամ անջատում: Ելնելով վերոնշյալ հանգամանքից, «Արցախգազ» ընկերությունը ևս մեկ անգամ խնդրում և հորդորում է պահպանել գազից օգտվելու անվտագության կանոնները: Գազասարքեր տեղադրելիս հետևել վերջիններիս տեղադրման ստանդարտեցված չափանիշներին և մշտապես ստուգել ծխաօդատար ուղիներում քարշի առկայությանը: Ինքնակամ կերպով, առանց հայտանաբերված անսարքությունը վերացնելու չբացել Ընկերության կողմից կապարակնքնված գազասարքրեը և չօգտվել դրանցից: 
Հիշեք, որ դրանով Դուք վտանգում եք ինչպես Ձեր, Ձեր հարազատների, այնպես էլ հարևանությամբ բնակվող մարդկանց կյանքը: 
Ընկերությունը մշտապես խստագույն կերպով հետևելու է որպեսզի  բաժանորդների կողմից պահպանվեն բնական  գազից օգտվելու անվտանգության կանոնները: