ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը իրազեկում է, որ այն բաժանորդները, ովքեր չեն վերակնքել «Բնական գազի մատակարարման պայմանագիրը» համաձայն «Հանրային Ծառայությունները և Տնտեսական Մրցակցությունը Կարգավորող Հանձնաժողովի» որոշման պարտավոր են վերակնքել այն, մինչև 2020 թ.-ի հունվարի 1-ը:
Գազօգտագործողները, ովքեր մինչև նշված ժամանակահատվածը չեն վերակնքի պայմանագրերը կհամարվեն ապօրինի՝ համապատասխան հետևանքներով:

*Հանրային Ծառայությունները և Տնտեսական Մրցակցությունը Կարգավորող Պետական Հանձանժողովի 2018թ.-ի N23-Ն որոշմամբ ուժը կորցրած են ճանաչվել նախկին պայմանագրերը: