Արցախի Հանրային Հեռուստատեսության ՙՕՐ ԴԵԲԱՏ՚ Հաղորդաշարի անդրադարձը Ներտնային Ցանցի սպասարկման ծառայությանը