Ս.թ. օգոստոսի 1-ից կսահմանվի բնական գազի նոր սակագին
«Արցախգազ» ՓԲ ընկերությունը տեղեկացնում է, որ ԱՀ Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N31-N, առ 30.06.2020թ. որոշման համաձայն, ուժը կորցրած է ճանաչվել «Արցախգազ» ՓԲԸ կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագները սահմանող 2016թ.-ի, նոյեմբերի 24-ի N44-Ն որոշումը:
Համաձայն նոր որոշման սահմանվել են հետևյալ սակագները.

Սակագներ.Սպառման քանակը

Սակագինը (նորառյալ ԱԱՀ) ՀՀ դրամով, յուրաքանչյուր մ3-ի համար, ընդ որում ուժի մեջ է՝


Գործում է


Սակագինը

Նոյեմբերի 1-ից,

մարտի 31-ը

Մինչև 10.000 մ3

Բնական գազ սպառողներ

01.01.2017թ.

139

Ջերմոցային տնտեսություններ

01.08.2020թ.

-

224xE

Վերամշակող կազմակերպություններ

01.08.2020թ.

224xE

Յուրաքանչյուր ամսվա սակագնի հաշվարկման հետևյալ բանաձևը՝
10․000 մ3 գերազանցող բնական գազի համար


01.08.2020թ.


255.91 xE

E-ն` յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվան նախորդող ամսվա 25-ին ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված մեկ ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի` արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքի մեծությունն է։

Բնակիչ բաժանորդների համար սակագինը մնացել է անփոփոխ:


Սակագինը ուժի մեջ է մտնում 2020թ.-ի օգոստոսի 1-ից: