Ավարտվել են մայրաքաղաքի Վ. Վաշարշյան փողոցի գազատարների տեղափոխման աշխատանքերը
Պայմանավորվածության համաձայն, ժամանակին ընկերությունը ավարտել է, մայթերի ասֆալտապատման նպատակով, ք. Ստեփանակերտի դեպի 5-րդ դպրոց տանող Վ. Վաղաշյան փողոցի գազատարների տեղափոխման աշխատանքները:
Արցախի Հանրապետության Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը իրազեկվել է աշխատանքների ավարտի մասին: