Գազաֆիկացում

«Արցախգազ» ՓԲ Ընկերությունը Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ իրեն տրված լիցենզիաների հիման վրա, բացի բնական գազի ներկրման և փոխադրման ծառայությունից, մատուցում է նաև գազաֆիկացման ծառայություններ՝ այդ թվում.


-բնական գազի փոխադրման ցանցի կառուցում


-բնական գազի բաշխման ցանցի կառուցում


-գազահամակարգի օպերատորի ցանցի կառուցում


-գազահամակարգի ցանցի ծառայություն


-գազահամակարգի ցանցի շինարարություն


Գազաֆիկացման կարգը.


Բնակարանի կամ բնակելի տան գազաֆիկացման համար, սեփականատերը այցելում է Ստեփանակերտում՝ «Արցախգազ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ, իսկ շրջաններում՝ տվյալ շրջանը սպասարկող արտադրաշահագործման տեղամաս: Այցելուն իր հետ պետք է ունենա սեփականության վկայական և անձը հաստատող փաստատթուղթ: Դիմում հայտը լրացնելուց հետո, տեխնիկական պայմանների առկայության պարագայում, Ընկերությքան կողմից կազմվում են նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր և իրականացվում գազաֆիկացման աշխատանքներ: