Տեղեկատվական կենտրոն
Հարգելի բաժանորդներ և գործընկերներ, այս բաժնում Դուք կարող եք գտնել «Արցախգազ» ՓԲԸ մասին օգտակար տեղեկատվություն, ծանոթանալ բնագավառում իրականացվող նորություններին և նորամուծություններին, որոնք անմիջականորեն վերաբերում են Ձեզ: Կարող եք ուսումնասիրել երկնագույն կրակից օգտվելու անտանգության կանոններին:
Հետևեք մեր «Հայտարարություններ» բաժնի հրապարակումներին և ստացեք գազի պլանային և վթարային անջատումների մասին տեղեկատվություն:
Կայքի միջոցով կարող եք նաև իմանալ գազի դիմաց Ձեր ընթացիկ պարտքի մասին՝ այցելելով «Օգտագործված գազի տվյալներ» բաժին, որը կօգնի հետևել Ձեր կողմից իրականացված վճարումների պատմությանը: Սակայն մինչ այդ, կարևոր ենք համարում տեղեկացնել գազի ընթացիկ սակագների մասին:
Սակագներ.Սպառման քանակը

Սակագինը (նորառյալ ԱԱՀ) ՀՀ դրամով, յուրաքանչյուր մ3-ի համար, ընդ որում ուժի մեջ է՝


Գործում է


Սակագինը

Նոյեմբերի 1-ից,

մարտի 31-ը

Մինչև 10.000 մ3

Բնական գազ սպառողներ

01.01.2017թ.

139

Ջերմոցային տնտեսություններ

01.08.2020թ.

-

224xE

Վերամշակող կազմակերպություններ

01.08.2020թ.

224xE

10.000 և ավելի մ3 բնական գազ սպառողներ

01.08.2020թ.

255.9 xE


E-ն` յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվան նախորդող ամսվա 25-ին ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվածմեկ ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի` արժութային շուկաներում ձևավորված միջինփոխարժեքի մեծությունն է։